αγνοεω

αγνοεω
    ἀγνοέω
    ἀ-γνοέω
    эп. ἀγνοιέω
    1) не знать, не быть уверенным, сомневаться, pass. быть неизвестным
    

ἀ. τινα и τι Her., Soph., Plat., Dem. и περί τινος Plat. — быть в неведении относительно кого(чего)-л.;

    ἀγνοοῦντες, εἰ διαβατέον εἴη τὸ νάπος … Xen. — не зная, удобопроходима ли эта долина …;
    ἀγνοοῦντες ἀλλήλων ὅ τι λέγομεν Plat. — не понимая друг друга (досл. не зная о чем мы между собой говорим);
    ἀγνοεῖται ὑπὸ τῶν πολλῶν, ὅπῃ ποτὲ ὀρθῶς ἔχει Plat. — большинству неизвестно, насколько это верно;
    ἠγνοῆσθαι ξύμπασιν Plat. — быть никому неизвестным;
    μηδὲν ἀ. Eur. — знать все;
    οὐδέ μιν Ἥρη ἠγνοίησεν ἰδοῦσ΄, ὅτι … Hom. — от взгляда Геры не ускользнуло также, что …;
    εὗρεν ἠγνοημένον ὑφ΄ αὑτοῦ τι Plut. — он обнаружил нечто ему неизвестное;
    ἠδίκησθε καὴ ἠγνοήκατε Aeschin. — по неведению вы поступили несправедливо

    2) не узнавать
    

(τινα Hom., Thuc., Plat.)

    αἴ κέ μ΄ ἐπιγνοίη ἠέ κεν ἀγνοιῇσι Hom.(посмотрю), узнает он меня или не узнает

    3) впадать в заблуждение, ошибаться
    

ἀγνοοῦντες κακῶς ποιοῦσι καὴ πάσχουσιν Xen. — по ошибке (досл. не узнав друг друга) они друг другу наносят урон;

    διορθοῦσθαι τὰ ἀγνοούμενα Dem. — исправить промахи


Древнегреческо-русский словарь - М.: ГИИНС. . 1958.

Смотреть что такое "αγνοεω" в других словарях:

 • ἀγνοήσουσι — ἀγνοέω not to perceive aor subj act 3rd pl (epic) ἀγνοέω not to perceive fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀγνοέω not to perceive fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀ̱γνοήσουσι , ἀγνοέω not to perceive futperf …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγνοήσουσιν — ἀγνοέω not to perceive aor subj act 3rd pl (epic) ἀγνοέω not to perceive fut part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) ἀγνοέω not to perceive fut ind act 3rd pl (attic epic doric ionic aeolic) ἀ̱γνοήσουσιν , ἀγνοέω not to perceive… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγνοῇ — ἀγνοέω not to perceive pres subj mp 2nd sg ἀγνοέω not to perceive pres ind mp 2nd sg ἀγνοέω not to perceive pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγνοήσατε — ἀγνοέω not to perceive aor imperat act 2nd pl ἀ̱γνοήσατε , ἀγνοέω not to perceive aor ind act 2nd pl (doric aeolic) ἀγνοέω not to perceive aor ind act 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγνοήσεται — ἀγνοέω not to perceive aor subj mid 3rd sg (epic) ἀγνοέω not to perceive fut ind mid 3rd sg ἀ̱γνοήσεται , ἀγνοέω not to perceive futperf ind mp 3rd sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγνοήσετε — ἀγνοέω not to perceive aor subj act 2nd pl (epic) ἀγνοέω not to perceive fut ind act 2nd pl ἀ̱γνοήσετε , ἀγνοέω not to perceive futperf ind act 2nd pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγνοήσομαι — ἀγνοέω not to perceive aor subj mid 1st sg (epic) ἀγνοέω not to perceive fut ind mid 1st sg ἀ̱γνοήσομαι , ἀγνοέω not to perceive futperf ind mp 1st sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγνοήσομεν — ἀγνοέω not to perceive aor subj act 1st pl (epic) ἀγνοέω not to perceive fut ind act 1st pl ἀ̱γνοήσομεν , ἀγνοέω not to perceive futperf ind act 1st pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγνόησον — ἀγνοέω not to perceive aor imperat act 2nd sg ἀ̱γνόησον , ἀγνοέω not to perceive futperf ind act masc voc sg (doric aeolic) ἀ̱γνόησον , ἀγνοέω not to perceive futperf ind act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἠγνοημένα — ἀγνοέω not to perceive perf part mp neut nom/voc/acc pl (attic epic doric ionic aeolic) ἠγνοημένᾱ , ἀγνοέω not to perceive perf part mp fem nom/voc/acc dual (attic epic doric ionic aeolic) ἠγνοημένᾱ , ἀγνοέω not to perceive perf part mp fem… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀγνοεῖ — ἀγνοέω not to perceive pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀγνοέω not to perceive pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»